نام کالا قیمت تعداد حذف
همکار گرامی
شما نیز می توانید بعنوان نمایندگی فروش پارس ماژول در شهر خود فعالیت نمایید

شرایط عمومی نمایندگی:
- صنف فعالیت متقاضی با فروش محصولات پارس ماژول مطابقت داشته باشد(در زمینه برق و الکترونیک)
- متقاضی دارای حسن شهرت و اعتبار در صنف مربوطه در شهر خود باشد
- متقاضی دارای مکان مشخص و ثابتی جهت ارائه کالا باشد.
لطفا جهت همکاری فرم زیر را تکمیل نمایید