نام کالا قیمت تعداد حذف
کلیه مراحل طراحی و تست و تولید مدارات تخصصی الکترونیک در لابراتور تخصصی پارس ماژول زیر نظر خبره ترین کارشناسان برق ، الکترونیک و کامپیوتر انجام می شود